आदरणीय ग्राहकहरुमा यस प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले प्रदान गरेको ३ वर्ष सम्म निःशुल्क डिम्याट र मेरो शेयर खाताको कार्यक्रम मिति २०७७ भदौ ३१ बाट समाप्त भएको र आज मिति २०७७ असोज १ बाट डिम्याट खाता र मेरो शेयरको लागि अनलाइनबाट प्राप्त हुने फारमहरुको भने डिम्याट खाता वापत रु. १५० र मेरो शेयर वापत शुल्क रु. ५० लाग्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।

Individual Demat Registration

Individual / व्यक्तिगत     
Non Resident Nepalese / गैर आवसिय नेपाली
YES / हो      NO / होईन
YES / हो    
Married / विवाहित     Unmarried / अविवाहित

Detail Of Benificial Owner

Correspondence Address / पत्राचार गर्ने ठेगाना


Permanent Address (Write Address Same As Citizenship) / स्थाई ठेगाना (ठेगाना नागरिकता अनुसार लेख्नुहोस )

Same as Correspondence Address / पत्राचार ठेगाना जस्तै

Details Of Family Members / परिवारका सदस्यहरूको विवरण


Details Of Occupation / पेशाको विवरण

YES NO

Bank Account Detail / बैंक खाता विवरण

Nominee Detail / ईच्छाईको विवरण

YES No

Other Document / अन्य कागजात

Re-Verify Data

Please make sure all Re-Verify feilds are correct as changing them will incur a penalty of Rs. 100 / BOID
Meroshare Registration is compulsary. Your Meroshare account will be automatically created.